Cam Vinhq1q2
Cam Vinh

Giống cam mới BH (32)

Giống cam mới BH (32)
Dòng Cam BH giống chín sớm, là kết quả của dự án DA15 phối hợp giữa Bộ Công An, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam và Nông trường 3/2, Quỳ Hợp - Nghệ An.

 

 

Cam giống mới nhập ngoại, có tên BH (ba hai) là dòng cam mab, giống rất tốt, có rất nhiều ưu điểm - năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp đất đai thổ nhưỡng vùng Phủ Quỳ.

Dòng Cam BH giống chín sớm, là kết quả của dự án DA15 phối hợp giữa Bộ Công An, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam và Nông trường 3/2, Quỳ Hợp - Nghệ An.

Cam BH kết đường sớm (không qua giai đoạn làm chua) tép giòn. Trồng 24 tháng đã có quả bói (chưa đấy 36 tháng đã thu bói) thời gian hoàn vốn nhanh... Hiện tại trên vùng đất công ty TNHH 1TV Nông Công Nghiệp 3/2 có khoảng 150ha và chỉ mới khoảng 10ha cam kinh doanh. Thời vụ bắt đầu chín rằm tháng tám(15/8 al)

 
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang